“Emin Hüseynovun casus olduğu qətiyyən sirr deyildi”

10 Okt 2017.

Emin Hüseynov

“Emin Hüseynovun İsveçrə səfirliyində gizlədilməsi az qala soyuq müharibə dövrünün diplomatik qalmaqllarını xatırladırdı. Qeyri hökumət təşkilatları vətəndaş cəmiyyətinin tərkib hissəsi olmaqdan daha çox, təsir agentlərinin yaradılması və silahsız mücahidlər dəstəsinin formalaşdırılması fəaliyyətinə çevrildiyindən Azərbaycan rəsmi orqanlarına Emin Hüseynovun Qərbin maraqları üçün çoxdan ram edilmiş casus olduğu qətiyyən sirr deyildi.Sadəcə keçmişdə gizli xidmətlərin ələ keçirdiyi adamların missiyası məxfi səviyyədə çalışmaqdan ibarət olurdusa, müasir dünyada aşkar fəaliyyət və donor mənbələrdən ödənən vəsaitlər hesabına pozuculuq işləri həyata keçirilir, ölkələrin xarici və daxili siyasəti nəzarətdə saxlanır…

Oxunub: 25

Tags: